O nás

Náš tím tvoria metodici z odborov informačných štúdií, webového designu a weboví vývojári. V tomto zložení dlhodobo pracujeme na postupnom rozvoji online výučby rýchleho čítania a pre ňu vhodných nástrojov. Venujeme sa nielen verzii pre online samoukov, ale vďaka individuálnej prispôsobiteľnosti existuje veľké využitie týchto nástrojov aj medzi lektormi a vzdelávacími inštitúciami.

Tím Legentas

Jiří Ziegler

Ředitel Legentas, ktorý pôsobí v oblasti online business development. Legentas patrí medzi prvé realizované online projekty a momentálne už pracuje aj na ďalších.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Od roku 1994 pôsobí v Ústave informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity. Najskôr ako vysokoškolský učiteľ, v rokoch 2000 až 2002 bol zástupcom riaditeľa a od roku 2002 až do roku 2012 bol riaditeľom. Do roku 1994 pracoval 10 rokov v oblasti VTEI (vedecké, technické a ekonomické informácie) a v období 1994 až 2000 bol tiež informačným špecialistom spoločnosti Medistyl Praha zameranej na odborné a vedecké informácie v oblasti medicínskych odborov, farmácie, chémie, toxikológie a životného prostredia.

PhDr. Jana Krejčí

Absolventka Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity. Čítanie a jeho metódy sú jej dlhodobým záujmom, práve preto sa podieľa na metodike online výuky v Legentas.

Jan Stejskal

Cieľavedomý obchodník, aktuálne so zameraním na originálne softvérové riešenia. Rád rozvíja obchodný potenciál projektov, pri ktorých je zreteľná ich pridaná hodnota a inovácia. Prostredníctvom svojej firmy SWIN systems (SoftWare co je IN) distribuuje takto vybrané produkty.

Ing. Markéta Málková, MIM

Študent na MFF UK, ktorý má rád usmievavých ľudí, futbal, Kofolu a dobré aj bláznivé nápady.

Šimon Rozsíval

Študent MFF UK so záujmom o tvorbu webových aplikácií, prírodu, skauting a divadlo. V Legentas pôsobí ako programátor.

Adam Zlatohlávek

Progresívny študent. V poslednom čase sa zaujíma o programovanie webových služieb a mobilných aplikácií. Keď neprogramuje, rád sa začíta do dobrej knihy.

Veronika Pavlíková

Webová a reklamná grafička so záujmom o nové projekty a jeden z prvých členov tímu Legentas. Aktuálne pracuje aj na niekoľkých ďalších webových novinkách. K jej ďalším záujmom patrí predovšetkým fotenie a cestovanie - ideálne oboje dohromady.

Monika Fonferova

Študentka Masarykovej Univerzity v Brne. Výborne sa stará o našich užívateľov, ich spokojnosť a čo najlepšiu informovanosť - VP Happy Users.

Radek Šauer

Šikovný mladý copywriter, ktorý nám vypomáha s komunikáciou Legentas.


  • Jan Hlava

  • Tomáš Wolf

  • Jan Křišťan

  • Michal Bahounek

Kontaktujte nás
Napísajte druhé číslo z: 52, 98, 65, 32.


podrobnejšie kontakty nájdete tu
× Používaním tejto aplikácie súhlasíte so spracovaním súborov cookies vo Vašom prehliadači.